دوره فروش موفق – احمد محمدی

 


اهمیت دوره فروش

با وجود اینکه برخی از افراد ممکن است ذاتاً شخصیت فروشنده را داشته باشند و این ویژگی، آن ها را برای شغلشان مناسب کرده باشد، فروش مؤثر هنوز هم مهارتی است که باید  توسعه داده شود. آموزش فروش می تواند کمک به موفقیت  نیروی فروش را افزایش دهد و مهارت هایی را که آن ها برای موفقیت نیازمندند را در اختیارشان قرار دهد و سطح اعتماد به نفس آنان را افزایش دهد.

آموزش فروش مناسب به دلایل زیادی مهم است:

بهبود مهارت های ارتباطی:

در حالی که بسیاری از فروشندگان از صحبت با مردم لذت می برند، ولی ممکن است از مهارت های ارتباطی مناسبی بی بهره باشند. آموزش فروش باید موجب افزایش مهارت های کلیدی شود، مهارت هایی چون گوش سپردن به مخاطب به منظور دست یافتن به درکی صحیح از این که مشتری واقعاً چه چیز می خواهد و به چه چیز نیازمند است و همچنین هنر پرسیدن سؤالات مناسب طی ارائه محصول به مشتری. همچنین آموزش باید یادگیری چگونگی ارتباط مؤثر با تمام انواع شخصیت ها و جمعیت های متفاوت را شامل گردد.

یادگیری روش شناسی فروش:

آموزش فروش می تواند به نیروی فروش روش شناسی را بیاموزد که موفقیت آمیز بودن آن به تأیید رسیده است. این به فروشنده نقشه راهی را نشان می دهد که او را در مسیری ارائه اش نگه دارد به جای اینکه  بدون آمادگی صحبت کند و ارائه دهد. جز اصلی اغلب روش شناسی های فروش، توسعه ی تکنیک های بستن قراردادهای متنوع به منظور دستیابی به یک معامله با مشتریان است. آموزنده ها باید چگونگی یافتن سیگنال های متفاوتی که نشان می دهند که مشتریان آماده ی خرید هستند را بیاموزند.

انگیزشی: آخرین روز عمر – احمد محمدی
بخوانید

غلبه بر مخالفت ها:

مخالفت ها قسمت طبیعی فرایند فروش هستند، زمانی که مشتری دنبال دلیلی است تا خرید نکند. یک فروشنده به خوبی آموزش ندیده، ممکن است به سادگی با مخالفت مشتری کنار بیاید و فرایند فروش را متوقف کند. از سوی دیگر، موفق ترین فروشندگان، انتظار مخالفت را طی ارائه شان دارند. آموزش فروش  می تواند، به فروشندگان چگونگی پیش بینی مخالفت ها و تکنیک های غلبه بر آنان آموزش دهد.

توسعه مهارت های اداری:

برخی از فروشندگان، دوست دارند تنها بر روی فرد جنبه های موقعیتی فرد تمرکز کنند، مثل ایجاد ارتباط و تماس های تلفنی در حالی که وظایف اداری را از قلم می اندازند. دوره ی فروش مؤثر، اهمیت اموری چون پیگیری فعالیت های روزانه، ثبت های دقیق و درست و آنالیز نسبت های قراردادها، بزرگنمایی می کنند. این اطلاعات می توانند به فروشنده کمک کنند که زمان خود را بهتر مدیریت کنند، سازمان را افزایش دهند و حوزه هایی را تعیین کنند که نیاز به بهبود دارند. آموزش می تواند چگونگی استفاده از برنامه های نرم افزاری را که فرایند های اداری را ساده و زمان ارزشمند را ذخیره می کنند، را هم شامل شود.

 

بیشتر بخوانید:

ثبت ديدگاه