دوره آموزشی فن بیان

دوره آموزشی فن بیان

تاریخ برگزاری:  10 بهمن ماه 1396

 

چکیده کتاب شکست مدیریت ریسک نوشته داگلاس دابلیو (1)
بخوانید

ثبت ديدگاه