انگیزشی: آخرین روز عمر – احمد محمدی

 


استیوجابز :

اگر امروز آخرین روز عمر من باشد، آیا کاری را انجام می دهم که قصد انجام آن را داشتم؟!!!

شغل شما، بخش بزرگی از زندگی تان را در بر می گیرد، و تنها راه داشتن رضایت و خوشبختی واقعی این است که، کاری را انجام دهید که باور دارید بهترین کار است. و تنها راه برای انجام بهترین کار هم دوست داشتن آن شغل است. اگر هنوز آن را نیافته اید، به جستجو ادامه دهید. ساکن نمانید. زیرا زمانی که آن را بیابید، با تمام قوای قلبی، آن را خواهید شناخت. و مانند هر ارتباط خوبی، هر چه سال ها سپری شوند، ‌آن ارتباط هم  بهتر و بهتر می شود. بنابراین به جستجو ادامه دهید تا اینکه آن را بیابید. درجا نزنید!

زمانی که 17 سال داشتم، در جایی یک نقل قول خواندم: « اگر هرروزتان را طوری زندگی کنید که گویی آخرین روز عمرتان است، مطمئناْ بهترین خواهید شد.» این جمله روی من تأثیر زیادی گذاشت و از آن به بعد طی 33 سال گذشته، من در آینه نگاه کرده و به خود گفته ام : «اگر امروز آخرین روز عمرم باشد، آیا کاری را انجام می دهم که قصد انجام آن را داشتم ؟!» و هر زمان پاسخم در چندین روز متوالی، نه بود، می دانستم که باید چیزی را تغییر دهم.

۷ مرحله چرخه عمر کارآفرینان
بخوانید

به خاطر داشتن این نکته که من به زودی خواهم مرد،‌ مهم ترین ابزاری است که تاکنون به من کمک کرده تا انتخاب های بزرگی در زندگیم انجام دهم. زیرا تقریباً همه چیز (همه انتظارات بیرونی، همه تکبر، همه ترس و پریشانی از شکست) در مقابل مرگ رنگ می بازد و تنها چیزی های دارای اهمیت باقی می ماند. دانستن اینکه بزودی با مرگ مواجه خواهید شد، بهترین راهی است که می شناسم، تا از دام ترس از دست دادن چیزها، رها شوید. شما تقریباً برهنه هستید و چیزی برای از دست دادن ندارید! هیچ دلیلی وجود ندارد که قلبتان را دنبال نکنید.

با توجه به سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد، سال 2005، در ویدئوی فوق، آقای احمد محمدی مطالبی راجع به این موضوع انگیزه بخش ارائه خواهند داد که عبارت « آخرین روز عمر» برایتان ملموس تر و واضح تر می گردد.

 

بیشتر بخوانید: 

ثبت ديدگاه